Allflux

Allflux čisti material na osnovi centrifugalne sile in vode. Uporablja se za čiščenje peska, rude, oglja, težkih materialov in žlindre. Kapaciteta znaša do 2000 t/h, osnovni material 4mm ali manj. Dobimo tri produkte; droben pesek, grob pesek in umazanijo.


Allflux separator uporablja tehnologijo vodne posteljice za separacijo in hidravlično klasifikacijo blata iz finih delcev. Ta proces je sestavljen iz dveh korakov in omogoča klasifikacijo brez zgoščevanja. Material za čiščenje prihaja v sredino stroja. Grobi in težki delci se ločijo v grobi sekciji. Fin material in material z nizko specifično težo preplavi robove grobe ločevalne sekcije. V drugem obroču se ločuje droben pesek od lahkih delcev in umazanije. Ta se zaradi nižje specifične teže zadrži na površju vode in se preko robov odplavi v odtočno korito.