Čiščenje umazane vode s filtrsko stiskalnico v Sloveniji

Na Dolenjskem je začela delovati nova filtrska stiskalnica Fraccaroli e Balzan. Stiskalnica tip FB/1000-25 je dopolnila že obstoječe postrojenje za čiščenje umazane vode.

Kupec je do sedaj vodo po pranju dolomita čistil samo v zgoščevalcu v obliki silosa. V njem se voda s pomočjo flokulantov hitro očisti, trdi delci pa padejo na dno. Čista voda se vrača na pranje. Mulj iz dna zgoščevalca gre v posodo, kjer se z mešalom vzdržuje primerna gostota.

Naprej se mulj črpa z muljno črpalko v novo stiskalnico, ki jo sestavlja petindvajsetih plošč 1 x 1 m, ovitih s platnom. Skozi platna se loči voda. Iz stiskalnice pade ven optimalno suh material, primerenza transport in skladiščenje.

Stiskalnica na ciklus naredi 0,7 m3 suhega mulja, ciklus je dolžine približno 12 minut. S takim postrojenjem se trajno reši problem čiščenja vode po pranju na situ in problem skladiščenja odpadnega mulja.