Čiščenje vode po pranju premoga

 Čiščenje vode

Umazana voda s pranja premoga priteka v posodo za umazano vodo, kjer se nahaja potopna črpalka. Ko se posoda dovolj napolni, črpalka dvigne vodo v korito za mešanje.

V koritu se mešata umazana voda in raztopina flokulantov (tj. biorazgradljiv nestrupen prah, ki ga pripravimo v napravi za flokulante). Mešanica gre s cevjo v radialni zgoščevalec premera 9 m. Tu sevoda očisti s pomočjo flokulantov, ki se vežejo na trde delce v vodi in pospešujejo njihovo sedimentacijo. Čista voda odteka preko prelivnega roba na zgornjem delu zgoščevalca. S cevjo se vrača na pranje premoga.

 

Priprava mulja

Mulj se useda na dno zgoščevalca in se z rotacijskim strgalom dozira v središčni konus. Glede na obremenitev strgala postrojenje zazna, kdaj je v zgoščevalcu dovolj mulja. Takrat se odpre pnevmatski ventil na dnu zgoščevalca. Mulj iz središčnega konusa gre z muljno črpalko Ginordiv posodo za mulj.

V posodi se mulj občasno premeša z mešalcem, ki preprečuje strjevanje. V mulj ponovno dodajamo flokulante, s čimer izboljšamo končno filtracijo. Ko mulj doseže določeno višino, muljna črpalka Ginordi Turbo prične z doziranjem v stiskalnico.

 

Čvrst končni material

Filtrska stiskalnica FB/1200-40 ima 40 plošč velikosti 1.200 x 1.200 mm, med njimi so odprtine 35 mm. Mulj doziramo v odprtine med zaprtimi ploščami. Plošče so ovite z dvema slojema tkanine, preko katerih se iz mulja odvaja voda. Odcejena voda se vrača v posodo za umazano vodo.

Po določenem času dobimo kompakten odpadni material. Po zaključku filtracije se stiskalnica postopoma odpre. Material pada na spodnjo deponijo, naprava za stresanje izvrže še zadnje ostanke mulja. Produkt stiskalnice je čvrst in enostaven za transport. Stiskalnica proizvede 3 m3 suhega produkta na uro.