Allair

Allair obrada materijala na osnovu udara zraka, upotrebljiv samo za čišćenje ugljena i otpadnih materijala. Allair tehnologija se odlikuje po suhom odvajanu materijala na osnovi specifične težine. Kod toga se upotrebljava jačina zraka, koji odvoji dijelove. Laki dijelovi se zbog zračnog pritiska dignu, teži dijelovi pa ostanu dole. Tako dobivamo dva produkta.

Kapaciteta je 20-100 t/h, osnovni materijal od 50mm do manje kao 1 mm.