OPREMA ZA KAMENOLOME, SEPARACIJE I
DEPONIJE

S vama već dugo godina!

Tvrtka Skalar d.o.o., ustanovljena godine 1993, ima dugogodišnju tradiciju uvođenja novih tehnoloških rješenja u kamenolomima i separacijama. Specijalizirani smo za proizvodnju tehničkog kamena za betonare, asfaltnebaze i malte. Optimiziramo: čišćenje jalovine, drobljenje abrazivnih materijala, sijanje sitnih materijala, pranje glinenih materijala, čišćenje vode po pranju idt.

Tvrtke koje zastupamo