OPREMA ZA KAMENOLOME, SEPARACIJE I
DEPONIJE

S vama već dugo godina!

Tvrtka Skalar d.o.o., ustanovljena godine 1993, ima dugogodišnju tradiciju uvođenja novih tehnoloških rješenja u kamenolomima i separacijama. Specijalizirani smo za proizvodnju tehničkog kamena za betonare, asfaltne baze i malte. Optimiziramo: čišćenje jalovine, drobljenje abrazivnih materijala, sijanje sitnih materijala, pranje glinenih materijala, čišćenje vode po pranju idt.

Kontakt

Skalar d.o.o.
Bizantova 18a
1215 Medvode
Slovenia
T: +386 1 3611 885
M: +386 31 620 063
info@skalar.si
www.skalar.si

Tvrtke koje zastupamo