OPREMA ZA RAZDVAJANJE DRVA, UGLJENA I OSTALIH PRIMJESA OD MATERIJALA

OPREMA ZA RAZDVAJANJE DRVA,
UGLJENA I OSTALIH PRIMJESA OD
MATERIJALA

Koje su najčešće nečistoće u materijalu?

 Drvo i ugljen predstavljaju najveći problem za kvalitetu šljunka za beton i asfalte, kad se upotrebljava materijal direktno iz korita rijeke a ponekad i sa prirodnih odlagališta šljunka pored rijeka.

Dijelovi drva, plastike, cigle i slično obično ostaju u materijalu kod prerade otpada.

Nekvalitetni dijelovi šljunka (škriljci) smanjuju kvalitetu frakcija i nužno ih je izdvojiti.

Imamo rješenje za vas!

Za čišćenje različitih materijala i nečistoća tvrtka Allmineral, Duisburg, Njemačka, razvila je više tipova postrojenja. Sve jedinice rade na osnovu različite specifične težine dijelova, jer iskorištavaju činjenicu, da imaju sve prljavštine obično manju specifičnu težinu od željenog materijala. Postoje tri tipa separatora: