DODACI ZA PROČIŠĆAVANJE VODE I DRUGI KEMIJSKI PROIZVODI

DODACI ZA PROČIŠĆAVANJE VODE
I DRUGI KEMIJSKI
PROIZVODI

Omogućavamo vam laboratorijsko testiranje proizvoda na vašem produktu!

Flokulanti - dodaci za čišćenje vode

Flokulanti se vežu sa čvrstim česticama u onečišćenoj vodi, otežaju ih i potapaju. Voda se odmah očisti i vraća u proizvodni proces. Flokulanti se za nekoliko sati razgrade u okolišu,  neotrovni su i različitog su kemijskog sastava.

Ovisno od materijala upotrebljavaju se anionski ili kationski flokulanti, koji se ne smiju miješati međusobno. Kationski se primjenjuju pri obradi mramora, komunalnih otpadaka idt. Anionski se primjenjuju za čišćenje onečišćene vode u kamenolomima ili šljunčarama.

Ukoliko postoji više različitih ulaznih materijala (što je često u jednom pogonu), pripremi se posebna mješavina.

Flokulanti - dodatki za čiščenje vode

Flokulanti se vežu sa čvrstim česticama u onečišćenoj vodi, otežaju ih i potapaju. Voda se odmag očisti i vraća u proizvodni proces. Flokulanti se za nekoliko sati razgrade u okolišu, su neotrovni i različitog su kemijskog sastava.

Ovisno od materijala upotrebljavaju se anionski ili kationski flokulanti, koji se ne smiju miješati međusobno. Kationski se primjenjuju pri obradi mramora, komunalnih otpadaka idt. Anionski se primjenjuju za čišćenje onečišćene vode u kamenolomima ili šljučarama.

Ukoliko postoji više različitih ulaznih materijala (što je često u jednom pogonu), pripremi se posebna mješavina.

Proizvodi

– Flokulanti kationski / anionski polielektroliti u prahu ili u emulziji
– Flokulanti na osnovu soli aluminija i/ili željeznih kiselina i baza
– Stabilizatori i rasprskavajuća sredstva za čišćenje vode
– Organsko kelirno sredstvo za kontrolu koncentracije metalnih iona u vodnim sustavima
– Polimerna rasprskavajuća sredstva za tretiranje organskih i anorganskih krutih tvari u vodi
– Tekući kationski koagulanti za pitku vodu
– Smjesa bikarbonatnih kiselina za obradu vode
– Aktivni ugljen u granulama, cilindričnog oblika ili u prahu

Proizvodi

– Flokulanti kationski / anionski polielektroliti u prahu ili u emulziji
– Flokulanti na osnovu soli aluminija i/ili željeznih kiselina i baza
– Stabilizatori i rasprskavajuća sredstva za čišćenje vode
– Organsko kelirno sredstvo za kontrolu koncentracije metalnih iona u vodnim sustavima
– Polimerna rasprskavajuća sredstva za tretiranje organskih i anorganskih krutih tvari u vodi
– Tekući kationski koagulanti za pitku vodu
– Smjesa bikarbonaatnih kiselina za obradu vode
– Aktivni ugljen u granulama, cilindričnog oblika ili u prahu

Pjenjači / anti pjenjači

– Pjenjač za rudnike metala (olovo, cink idt.)
– Neionske površinsko aktivne tvari za malu proizvodnju pjene i za kemijsku i srodne industrije
– Silikonski i nesilikonski anti pjenjač / voda / ulje / sintetični
Dostupna specifična sredstva za različite potrebe (antibakterijska, antikorozivna) (Obratite nam se kako bismo vam pomogli odabrati najprikladniji proizvod za vaše postrojenje.