STROJEVI I OPREMA ZA ČIŠĆENJE ONEČIŠĆENE VODE

STROJEVI I OPREMA ZA ČIŠĆENJE
ONEČIŠĆENE VODE

Onečišćena voda nastaje kod pranja onečišćenog materijala. Materijal peremo na sitima (također u perilici s lopaticama ili u bubnjevima) isijemo na frakcije. Pijesak 0-4 mm odvojimo od onečišćene vode u klasifikatoru. Onečišćenu vodu brzo i učinkovito očisti postrojenje za čišćenje vode, koje očišćeno vodu vrača na pranje materijala.

Prednosti sistema za čišćenje vode su: čiste frakcije, potpuno automatski rad, niska cijena nabave opreme i održavanje; potreban je samo mali prostor. Vodeći proizvođač ove opreme je tvrtka FRACCAROLI & BALZAN iz Verone, koja je bila utemeljena 1969. godine. Tvrtka ima u Sloveniji već četiri postrojenja za čišćenje onečišćene vode, a širom svijeta više od 9000.

Postrojenje je moguće potpuno prilagoditi pojedinačnim zahtjevima poduzeća, s obzirom na tip materijala, kapacitet primarnog postrojenja, idt.

Primjeri postrojenja

Kako radi?

A) Voda iz postrojenja dolazi u posudu za onečišćenu vodu. U posudi je crpka, koja dovodi vodu u zgušnjivač.

B) Uređaj za mješanje flokulanta s vodom. Flokulanti u prašini se dodavaju u koš. S vijčanim dodavačem se dodavaju u lijevak i u njemu mješaju sa čistom vodom. Mješavina ide u prvi razdjelnik posude i poslije se preljeva u slijedeća dva dok ih ne napuni. U prekatima su mješalice za mješanje. Mješanicu crpkom doziramo u cjevovod koji ide u zgušnjivač.

C) U zgušnjivač dolazi onečišćena voda s flokulantima. Zgušnjivač može biti statičan ili dinamičan. U ulaznoj cijevi unutar zgušnjivača tehnološko čista voda se u nekoliko sekundi razdvaja od mulja i ide preko preljevnog ruba u sabirni bazen. Mulj u zgušnjivaču polako klizi dolje u konusu.

D) Pneumatski ventil ispod zgušnjivača sastoji se od gumene cijevi i zatvarača. Kad se muljna posuda isprazni otvori se ventil i napuni je s muljem.

E) U posudi za mulj mješalica održava ravnomjernu mješavinu mulja. Mulj se obično sastoji od 30% suhih dijelova i 70% vode. Kada se muljna posuda isprazni, visinske sonde ukažu otvaranje ventila i doziranje mulja iz zgušnjivača.

F) Muljna crpka nalazi se sa strane posude za mulj. Kada se presa isprazni i zatvori, uklopi se prvi stupanj punjenja. Kada je presa puna mulja, uklopi se drugi stupanj, koji potiskuje vodu iz mulja kroz tkaninu.

G) Presa sastoji se od okvira, ploča s rupama s dvojnom oblogom od tkanine i hidrauličnog cilindra. Kada cilindar stisne ploče skupa, muljna crpka najprije napuni prostorije između ploča s muljem, posle potiskuje vodu iz mulja preko tkanine. Kada je istišteno dovoljno vode, presa se otvori, otpadni materijal pade na deponij.

H) Tehnološko čista voda ide u sabirni bazen iz kojeg crpka crpi vodu natrag na postrojenje gdje se s njom pere materijal. Bitno je, da se voda vrača nazad, pošto sadrži još puno flokulanta.

Onečišćena voda (u njoj su: zemlja i glina te dio pijeska 0-63 mikrona) iz separacije dolazi u posudu s onečišćenom vodom (A). U posudi je potopna crpka, koja kroz cijev dozira vodu na ulaz zgušnjivača (C). U slučaju dovoljne visine onečišćena voda dolazi u korito iznad zgušnjivača. U cijev s onečišćenom vodom ili korito dozira se mješavina flokulanata i vode.

Flokulanti su netoksična, brzo raspadljiva materija, koja se obavija oko tvrdih dijelova i ubrzava taloženje. Suhi flokulanti miješaju se s vodom u napravi za miješanje flokulanata (B). Flokulante u vrećama po 25 kg ispraznimo u koš. Sa spiralnim dodavačem flokulanti se doziraju u lijevak, u kojeg sa strane dolazi čista voda pod pritiskom. Flokulanti se miješaju s vodom i padaju u prvi odjeljak posude. Posuda ima tri odjeljka, prva dva imaju miješalicu. Kad se napuni prvi odjeljak, smjesa prelazi u drugi na kraju u treći odjeljak. Tu je smjesa pripremljena za rad. Smjesu spiralna crpka dozira u cijev, po kojoj dolazi prljava voda u zgušnjivač. Količina smjese flokulanta regulira se po potrebi (s obzirom na čistoću tehnološke vode) ručno ili automatsko.

U zgušnjivaču (C) voda se očisti u nekoliko sekunda. Prečišćena voda ide kroz preljev na obodu zgušnjivača u bazen tehnološke čiste vode (H) (preporuča se veličina bazena do 100 m3).Tehnološka voda se sa crpkom transportira natrag na postrojenje za pranje materijala. U čitavom procesu pranja materijala i čišćenja onečišćene vode izgubi se oko 10% vode, koju moramo dodavati.

U zgušnjivaču tvrdi dijelovi klize dole u konus. Kad se posuda za mulj (E) isprazni, doziramo u nju mulj po principu spojenih posuda. Doziramo s otvaranjem pneumatskog ventila (D). U posudi za mulj je miješalica, koja s miješanjem održava homogenost mulja. U mulju je obično 30% tvrdih dijelova i 70% vode. Centrifugalna crpka (F) transportira mulj u filtarsku prešu. Uz crpku je sustav za dovod čiste vode za hlađenje ležajeva crpke. Filtarska preša (G) postavljena je na visini, tako da se otpadni materijal – pogače mogu prazniti na deponij slobodnim padom. Preše su sastavljene iz ploča različitih veličina. Ploče su ovijene sa dva slojeva tkanine. Hidraulički cilindar stisne ploče skupa, prostori između njih se napune muljem. Crpka gura mulj i kroz tkaninu izdvoji se voda. Poslije određenog vremena preša se otvori, pogače padnu van. Naprava za stresanje do kraja isprazni prešu.

Zbog zakašnjenja čišćenja, postrojenje radi duže nego separacija. Pogače su kompaktne i mogu se odmah transportirati. Sastoje se od pijeska, gline i zemlje veličine 0-63 mikrona, u njima je 20-30% vode. Korito ispod preše hvata vodu i vraća je u posudu s onečišćenom vodom.