Uncategorized

Allflux

Allflux radi sa materijalom na osnovu centrifugal ne sile i vode, upotrebljiv za čišćenje: pijeska, ruda, ugljena, pijeska teških materijala, zgure.Kapacitet do 2.000 t/h osnovni materijala ispod ili jednako 4

Allflux Read More »

Allair

Allair obrada materijala na osnovu udara zraka, upotrebljiv samo za čišćenje ugljena i otpadnih materijala. Allair tehnologija se odlikuje po suhom odvajanu materijala na osnovi specifične težine. Kod toga se

Allair Read More »

Alljig

Alljig radi sa materijalom na osnovu vodne posteljice i udara zraka, upotrebljiv je za čišćenje: šljunka, pijeska, ugljena, čelične rude, industrijskih materijala, drobljenog kamenja, drobljenih materijala, metala, zgure, otpada, materijala

Alljig Read More »