OPREMA ZA LOČEVANJE LESA, PREMOGA IN DRUGIH NEČISTOČ IZ MATERIALA

OPREMA ZA LOČEVANJE LESA,
PREMOGA IN DRUGIH NEČISTOČ
IZ MATERIALA

Kaj so najpogostejše nečistoče v materialu?

  Les in premog v produ zmanjšujeta kvaliteto proda, namenjenega za proizvajanje betona in asfalta, kjer uporabljajo material direktno iz struge reke ali naravnih odlagališč proda ob reki.

   Nekvalitetni kosi proda (škriljci) zmanjšajo kvaliteto frakcij in jih je potrebno odstraniti.

  Kosi lesa, plastike, opeke in drugega odpadnega materiala običajno ostanejo v recikliranem gradbenem materialu in jih je potrebno odstraniti.

Za vas imamo rešitev!

Za čiščenje različnih materialov in umazanije, je podjetje Allmineral, Duisburg, Nemčija, razvila več tipov strojev. Vse enote delujejo na osnovi različne specifične teže delov, na podlagi tega, da imajo običajno vsi odpadni materiali manjšo specifično težo od želenega materiala.