DODATKI ZA ČIŠČENJE VODE IN DRUGI KEMIČNI PROIZVODI

DODATKI ZA ČIŠČENJE VODE
IN DRUGI KEMIČNI
PROIZVODI

Omogočamo vam laboratorijsko testiranje
proizvodov na vašem izdelku!

Flokulanti - dodatki za čiščenje vode

 Flokulanti se vežejo s čvrstimi delci v umazani vodi, jih obtežijo in z obtežitvijo oddvojijo od vode. Voda se takoj očisti in vrne v proivodni proces. Flokulanti se v nekaj urah razgradijo v okolju, so nestrupeni, sestavljeni so iz različnih kemijskih sestavin.

Odvisno od materiala uporabljamo anionske ali kationske flokulante, ki se ne smejo mešati med seboj. Kationski se uporabljajo pri obdelavi marmorja, komunalnih odpadkov itd. Anionski pa pri čiščenju umazane vode iz kamnolomov, peskokopov itd.

V primeru, da obstaja več različnih vstopnih materialov (kar je pogosto tudi v enem obratu), se pripravi posebna mešanica.

Flokulanti - dodatki za čiščenje vode

 Flokulanti se vežejo s čvrstimi delci v umazani vodi, jih obtežijo in z obtežitvijo oddvojijo od vode. Voda se takoj očisti in vrne v proivodni proces. Flokulanti se v nekaj urah razgradijo v okolju, so nestrupeni, sestavljeni so iz različnih kemijskih sestavin.

Odvisno od materiala uporabljamo anionske ali kationske flokulante, ki se ne smejo mešati med seboj. Kationski se uporabljajo pri obdelavi marmorja, komunalnih odpadkov itd. Anionski pa pri čiščenju umazane vode iz kamnolomov, peskokopov itd.

V primeru, da obstaja več različnih vstopnih materialov (kar je pogosto tudi v enem obratu), se pripravi posebna mešanica.

Proizvodi

  Flokulanti kationski / anionski polielektroliti v prahu ali v emulziji
  Flokulanti na osnovi soli aluminija in/ali železovih kislin in baz
  Stabilizacijska in disperzijska sredstva za čiščenje vode
  Organsko kelirno sredstvo za nadzor koncentracije kovinskih ionov v vodnih sistemih
  Polimerna dispergirna sredstva za tretiranje organskih in anorganskih trdih snovi v vodi
  Tekoči kationski koagulanti za pitno vodo
  Zmes dikarbokislinih kislin za obdelavo vode
  Aktivno oglje v granulah, cilindrične oblike ali v prahu

Proizvodi

  Flokulanti kationski / anionski polielektroliti v prahu ali v emulziji
  Flokulanti na osnovi soli aluminija in/ali železovih kislin in baz
  Stabilizacijska in disperzijska sredstva za čiščenje vode
  Organsko kelirno sredstvo za nadzor koncentracije kovinskih ionov v vodnih sistemih
  Polimerna dispergirna sredstva za tretiranje organskih in anorganskih trdih snovi v vodi
  Tekoči kationski koagulanti za pitno vodo
  Zmes dikarbokislinih kislin za obdelavo vode
  Aktivno oglje v granulah, cilindrične oblike ali v prahu

Penilna / antipenilna sredstva

  Penilna sredstva za rudnike kovin (cink, svinec itd.)
  Neionske površinsko aktivne snovi za malo ustvarjanje pene
  Neionske površinsko aktivne snovi za kemično industrijo
  Silikonski in nesilikonski antipenilec osnova voda, olje, sintetični

Na voljo specifična sredstva za različne potrebe (antibakterijska, antokorozijska) …
Kontaktirajte nas, da vam pomagamo izbrati najbolj ustrezen proizvod za vaše postrojenje.