STROJI IN OPREMA ZA ČIŠČENJE UMAZANE VODE

STROJI IN OPREMA ZA ČIŠČENJE
UMAZANE VODE

Voda se umaže ob pranju umazanega materiala v separacijah in kamnolomih. Tu umazan material peremo na sitih (tudi v pralnikih z lopaticami ali bobnih) in sejemo na frakcije. Pesek 0–4 mm ločujemo od umazane vode v klasifikatorju. Umazano vodo hitro in učinkovito očisti postrojenje za čiščenje vode, ki očiščeno vodo vrača na pranje materiala.

Prednosti sistema za čiščenje vode so: čiste frakcije, popolnoma avtomatično delovanje, nizka cena nabave opreme in vzdrževanja; potreben je le majhen prostor. Vodilni proizvajalec te opreme je podjetje FRACCAROLI & BALZAN iz Verone, ki je bilo ustanovljeno leta 1969. Podjetje ima v Sloveniji že štiri delujoča postrojenja za čiščenje umazane vode, v Bosni čiščenje vode po pranju premoga, po svetu pa je vseh delujočih postrojenj preko 9000.

Postrojenje je mogoče popolnoma prilagoditi posameznim zahtevam podjetja, glede na tip materiala, kapaciteto primarnega postrojenja, itd.

Primeri postrojenj

Kako deluje?

A) Umazana voda iz postrojenja za pranje prihaja v posodo za umazano vodo. V posodi je potopna črpalka, ki dovaja vodo v zgoščevalnik.

B) Naprava za mešanje flokulantov z vodo. Flokulanti v prahu se dodajajo v koš. Z vijačnim dodajalcem se dodajajo v lijak, kjer se mešajo s čisto vodo. Mešanica gre v prvi prekat posode in nato v naslednja dva. V prekatih so mešalci, da dobro premešajo mešanico. Mešanica se dozira v cevovod s črpalko.

C) V zgoščevalec po cevovodu prihaja umazana voda z dodanimi flokulanti. Zgoščevalec je lahko statičen ali dinamičen. V vstopni cevi znotraj zgoščevalca se tehnološko čista voda v nekaj sekundah loči od mulja in gre preko prelivnega roba v zbiralnik. Mulj v zgoščevalcu počasi drsi navzgol.

D) Pnevmatski ventil pod zgoščevalcem je sestavljen iz gumijaste cevi in zapiral. Ko se muljna posoda izprazni, se ventil odpre in spusti mulj v posodo.

E) V posodi za mulj mešalec ohranja enakomerno mešanico mulja. Mulj običajno sestavlja 30% suhih delov in 70% vode. Ko se muljna posoda izprazni, višinske sonde ukažejo odprtje ventila in dodajanje mulja iz zgoščevalca.

F) Muljna črpalka se nahaja s strani posode za mulj. Ko se stiskalnica izprazni in zapre, se vklopi prva stopnja polnjenja stiskalnice. Ko je stiskalnica polna mulja, se vklopi druga stopnja, ki potiska vodo iz mulja preko tkanine.

G) Stiskalnica je sestavljena iz okvirja, votlih plošč z dvojno oblogo iz tkanine in hidravličnega cilindra. Ko cilinder stisne skupaj plošče, muljna črpalka najprej napolni prostore med ploščami z muljem, nato potiska vodo iz mulja preko tkanine. Po iztisnjenju vode se stiskalnica odpre, odpadni material pade na deponijo.

H) Tehnološko čista voda gre v zbiralnik. Od tu črpalka potiska vodo nazaj na postrojenje za pranje, kjer z njo ponovno peremo material. Pomembno je, da se voda vrača, saj je v njej še uporaben flokulant.

Umazana voda iz postrojenja priteka v posodo za umazano vodo A. V posodi je potopna črpalka, ki vodo po cevi dovaja na vhod zgoščevalca C. V cev z umazano vodo se dozira mešanica flokulantov in vode.

Flokulanti se mešajo z vodo v flokulantski postaji B. Suhi flokulanti se iz koša z vijačnim dodajalcem dovajajo v lijak, kamor prihaja čista voda in se mešajo z njo. Mešanica gre v prvi predel in se, ko se ta napolni, pretaka v naslednjega. V tretjem (zadnjem) predelu je mešanica pripravljena za uporabo. Mešanica se dozira v zgoščevalec, kjer pospešuje usedanje trdih delcev. Hitrost doziranja flokulantov se nastavlja glede na čistočo tehnološke vode.

V zgoščevalcu C se voda loči od mulja in očisti. Očiščena voda gre preko preliva v bazen tehnološko čiste vode H. Tehnološka voda se vrača nazaj na postrojenje na pranje materiala. V celotnem procesu se izgubi okoli 10% vode, ki jo moramo dodajati.

V zgoščevalcu C trdi delci tonejo v konus. Ko se posoda za mulj E izprazni, se z odpiranjem pnevmatskega ventila D vanjo spusti mulj iz zgoščevalca. V posodi za mulj je mešalo, ki ohranja enakomernost mešanice. Centrifugalna muljna črpalka F mulj iz posode za mulj transportira v filtrsko stiskalnico. Filtrska stiskalnica G je postavljena na višini, da odpadni material pada na deponijo. Sestavljena je iz plošč, ovitih z dvema slojema tkanine. Hidravlični cilinder stisne plošče skupaj, prostori med njimi se napolnijo z muljem. Pri nadaljnjem stiskanju se iz mulja preko tkanine izloči voda. Stiskalnica se odpre, pogače (odpadni material) padejo ven. Naprava za stresanje do konca izprazni stiskalnico. Korito pod stiskalnico lovi vodo in jo vrača v posodo za umazano vodo. Voda, ki se iztisne na stiskalnici, se vrača v zbiralnik tehnološko čiste vode H ali v posodo A za umazano vodo.

Odpadne pogače so kompaktne in se lahko takoj transportirajo. Vsebujejo delce peska, gline in zemlje velikosti 0-63 mikronov, v njih je 20-30% vode. Zaradi zamika čiščenja čistilna naprava obratuje dlje kot osnovno postrojenje.