Pranje proda

Predstavljamo pol mobilno separacijo proda s kapaciteto 65 m3/h. Na separaciji se prod pere in seje na betonske frakcije: pesek 0-4 mm, frakcije 4-8 mm, 8-16 mm in 16-32 mm ter preko 32 mm.

Prod natovarjamo na rešetko nad bunkerjem. Material, večji od 100 mm, pada na tla poleg bunkerja, kjer se ga občasno pobere. Mešanica 0-100 mm se s tračnim dodajalcem dodaja na glavni trak in dalje na vibracijsko sito tip VS 404 proizvodnje CRIFI. 

Na štiri-etažnem situ s pranjem se material pere in seje na betonske frakcije. Vibracijsko sito je čvrste konstrukcije s štirimi ležaji, kar dovoljuje večjo amplitudo in kapaciteto. Zaradi teh vibracij je sito najmanj za 50 % bolj učinkovito od običajnih sit z dvema ležajema.

Presejane frakcije prehajajo s trakovi na deponije. Mešanica peska 0-4 mm invode gre v klasifikator KS 50. Pesek se loči od vode in gre s trakom na deponijo. Umazana voda gre v bazene na čiščenje.

Klasifikator KS 50 sestavljata kolo s košarami in spirala. Kolo s košarami lovi pesek 0-4 mm v vodi in ga dviguje. Voda se preko mrežic odcedi in pada v korito, pesek pada na transportni trak, ki ga nosi na deponijo. Spirala vrača fini pesek, da ne gre z umazano vodo v odpad.

Postrojenje je kvalitetne izdelave, vsi transportni trakovi in njihove podpore so pocinkane.