Privarčujte s flokulanti Bierre Chimica – čiščenje umazane vode

Na zahtevo več podjetij, ki čistijo umazano vodo, ki nastane v procesu pranja mineralnih surovin, so predstavniki podjetja Bierre Chimica obiskali Slovenijo in Hrvaško. To podjetje ponuja flokulante, nestrupen razgradljiv prah, ki pospešuje čiščenje umazane vode z usedanjem trdih delcev. Naredili so različne preizkuse s svojimi tipi flokulantov in ugotovili, da ti izredno dobro in hitro očistijo vodo trdih delcev v primerjavi s konkurenčnimi.

Pri več podjetjih so ugotovili, da se lahko s pravilno izbiro proizvodov Bierre Chimica zmanjša poraba flokulantov tudi za polovico ali več. Njihovi proizvodi imajo ugodne cene, zato se zmanjšajo tudi celotni stroški čiščenja vode. Italijansko podjetje Bierre Chimica je že dlje časa prisotno tudi na našem tržišču, vendar do sedaj le preko proizvajalcev postrojenj za čiščenje umazane vode. Na našem področju jih zastopa podjetje Skalar d.o.o. iz Medvod.

 

Flokulanti – dodatki za čiščenje umazane vode iz tehnološkega procesa. Flokulanti so nestrupeni. Sestavljeni so iz različnih kemijskih sestav. Vežejo se s čvrstimi delci, ki jih otežijo in s tem oddvojijo od vode. Voda se takoj očisti in vrne v proizvodni proces. Flokulanti se v nekoliko urah razgradijo v okolju.

Odvisno od materiala uporabljamo anionske ali kationske dodatke, ki se ne smejo mešati med seboj. Kationski se uporabljajo pri obdelavi marmorja, anionski pa pri čiščenju umazane vode iz kamnoloma ali peskokopa. V primeru, da obstajata dva različna vstopna materiala (kar je pogosto v enem kamnolomu), se pripravi poseben flokulant.

Preizkus delovanja flokulanta Bierre v primerjavi s konkurenčnim. Zajeta je bila umazana voda na izstopu iz klasifikatorja. Enake količine so bile dodane v tube. V vsako tubo je bil dodan posamezen tip flokulanta. Na sliki je v desno tubo dodan flokulant Bierre, v levo tubo pa konkurenčni flokulant.

 

Vidno se opazi razlika – v desni tubi so se trdi delci že posedli in voda zbistrila, v levi tubi pa se delci posedajo zelo počasi, voda je motna. Za stranke, ki se odločijo za uporabo flokulantov, je izredno pomembno, da ti dobro in hitro očistijo vodo, da se ta kar najhitreje vrne v tehnološki proces na ponovno pranje. Boljše, kot flokulanti delujejo, manj jih je potrebno dodajati (manjši stroški).