Sito Crifi v primorskem kamnolomu

V kamnolomu apnenca so se odločili za vgradnjo vibracijskega sita VS 404 italijanskega podjetja Crifi.

Sito ima dimenzije 4 x 1,5 m in štiri etaže. Vstavljene so mreže odprtin 4, 9, 17 in 23 mm za pridobivanje frakcij 0-4, 4-8, 8-16 in 16-22 mm ter + 22 mm. Sito je težke konstrukcije in ima štiri ležaje. Vibracije povzroča ekscentrična gred, kar omogoča večjo amplitudo in večjo kapaciteto. Tako so ta sita do 50 % bolj učinkovita od običajnih vibracijskih sit z dvema ležajema.